Disputas: Master Tove Lafton

Master Tove Lafton vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 20. januar 2016.

Avhandlingens tittel er:

Refleksjoner og handlinger i barnehagens møter med teknologi. Sosio-materielle teorier som optikk for (re)konstruksjoner av barnehagepraksiser.

Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Hvordan kan den digitale teknologiens agens beskrives, analyseres og utvikles innenfor barnehagens pedagogiske diskurs og praksis?

Tid: Onsdag 20. januar 2016.

Sted:  Auditorium 3 Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Dorthe Staunæs, Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Danmark (1. opponent)
  • Professor Anne Beate Reinertsen,  seksjon for pedagogikk, Dronning Mauds minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim (2. opponent)

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen er professor Knut Steinar Engelsen, Avdeling for lærerutdanning kulturfag, Høgskolen Stord/ Haugesund. Bedømmelseskomiteens koordinator er forsker Anders Kluge, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo .

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og utdanning, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Kari Søndenå, Universitetet i Stavanger.
  • Førsteamanuensis Hans Christian Arnseth, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.


Sammendrag

Information in English kommer senere

Publisert 6. jan. 2016 11:00 - Sist endret 16. juni 2016 09:45