Disputas: Master Ellen Brinchmann

Master Ellen Brinchmann vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 1. juni 2016.

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av ordkunnskap for utviklingen av leseforståelse.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: En kritisk drøfting av ulike metoder og instrumenter for måling av leseforståelse, med fokus på utfordringer forbundet med å identifisere elever med leseforståelsesproblemer.

Tid: Onsdag 1. juni 2016.kl 10.15

Sted:  Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Stefan Samuelsson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelning för pedagogik och didaktikk, Linköpings Universitet, Sverige (1. opponent)
  • Universitetslektor Elisabeth Arnbak, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Århus Universitet, Danmark (2. opponent)

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er professor Ivar Bråten, Institutt for pedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Bente Eriksen Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Veiledere

  • Professor Solveig-Alma Halaas Lyster Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English coming

Publisert 11. apr. 2016 11:57 - Sist endret 31. mai 2022 13:41