Disputas: Master Lill-Johanne Eilertsen

Master Lill-Johanne Eilertsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 19. april 2016.

Avhandlingens tittel er:

Deltakelse i barnefellesskap mellom barn med og uten sammensatte vansker, der hørselsnedsettelse inngår.

Lill-Johanne Eilertsen

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Hvilke muligheter og begrensninger gir sosiokulturelle perspektiv i forhold til opplæringen av barn og unge med redusert hørsel og kognitive begrensninger innenfor inkluderende rammer?

Tid: Tirsdag 19. april 2016.kl 10.15

Sted:  Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Borgunn Ytterhus, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Jesper Herup Dammeyer, Institutt for psykologi, Københavns Universitet, Danmark  (2. opponent)

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er professor Bente E. Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

Veiledere

  • Prodekan for forskning, professor Ona Bø Wie, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
  • Professor Stein Erik Ohna, Institutt for grunnskolelærerutdanning og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger (fra februar 2014)
  • Professor Reidun Tangen, emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (fram til januar 2014)


Sammendrag

Information in English

Publisert 8. mars 2016 09:06 - Sist endret 31. mai 2022 13:42