Disputas: Master Mari Dalen Herland

Master Mari Dalen Herland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 25. januar 2016.

Avhandlingens tittel er:

Erfaringer og forhandlinger om foreldreskap: en kvalitativ undersøkelse blant fedre og mødre med barnevernserfaring og alvorlige atferdsvansker som ungdom.

Mari Dalen Herland

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Teori og metode ved etterundersøkelse av tidligere barnevernsklienter: Diskuter fordeler og ulemper ved å anvende en sosialkonstruktivistisk tilgang når man skal undersøke hvordan tidligere barnevernsklienter opplever deres egen foreldrefunksjon; og hvordan kan psykodynamisk teori supplere en sosialkonstruktivistisk tilnærming?

Tid: Mandag 25. januar 2016.kl 10.15

Sted:  Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Niels Egelund, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Danmark (1. opponent)
  • Dosent, dr.polit. Solveig Sagatun, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er professor II Finn Skårderud, Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Eva-Signe Falkenberg, emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Ingeborg Marie Helgeland, Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Professor Monica Rudberg, Institutt for pedagogikk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English

Publisert 6. jan. 2016 11:00 - Sist endret 7. juni 2016 11:06