Vår 2017

Tidligere

Tid og sted: 22. juni 2017 12:15, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2, Blindern

Cand.philol. Agnete Andersen Bueie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 22. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

"Slike kommentarer er de som hjelper". Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget.

Tid og sted: 21. juni 2017 12:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Solveig Roth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 21. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

Educational trajectories in Cultural worlds: An ethnographic study of multiethnic girls across different levels of schooling.

Tid og sted: 14. juni 2017 12:15, Auditorium 2, Kristine Bonnevies hus Blindern

Cand.philol. Ingvill Krogstad Svanes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 14. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

Individuell veiledning på barnetrinnet - Hva gjør læreren når elevene arbeider individuelt i norsktimene?

Tid og sted: 23. mai 2017 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Mag.art. Vidar Grøtta vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 23. mai 2017

Avhandlingens tittel er:

The transformation of humanities education. The case of Norway 1960-2000 in a systems-theoretical perspective.

Tid og sted: 11. mai 2017 12:1512. mai 2017, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Per Hetland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

Fredag 12. mai 2017 kl 10.15 Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Avhandlingens tittel er:

Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication.

Tid og sted: 21. apr. 2017 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Hølland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 21. april 2017

Avhandlingens tittel er:

Samspill i læringsdialoger. En studie av interaksjon, dominansmønstre og mediering.

Tid og sted: 17. mars 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Jan Erik Dahl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 17. mars 2017

Avhandlingens tittel er:

Digital annotation: An empirical and conceptual study of an emerging medium for communication and learning.

Tid og sted: 10. feb. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Fred Carlo Andersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 10. februar 2017

Avhandlingens tittel er:

School leadership and linguistic and cultural diversity. Leadership for inclusive education in multicultural upper secondary Schools.