ILS

Tidligere

Tid og sted: 22. juni 2017 12:15, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2, Blindern

Cand.philol. Agnete Andersen Bueie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 22. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

"Slike kommentarer er de som hjelper". Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget.

Tid og sted: 10. feb. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Fred Carlo Andersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 10. februar 2017

Avhandlingens tittel er:

School leadership and linguistic and cultural diversity. Leadership for inclusive education in multicultural upper secondary Schools.