Disputas: Cand.philol. Agnete Andersen Bueie

Cand.philol. Agnete Andersen Bueie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 22. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

"Slike kommentarer er de som hjelper". Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget.

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Lærerkommentarer til elevtekster som læringsstøttende undervisningspraksis: Teoretiske perspektiver og didaktiske tilnærminger.

Tid: Torsdag 22. juni 2017, kl. 10.15-11.00.

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Mari-Ann Igland, Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU (1. opponent)
  • Universitetslektor Eric Borgström, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet, Sverige (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Kristin Helstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Instituttleder, professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Synnøve Matre, Institutt for lærerutdanning, NTNU


Sammendrag

Information in English

Publisert 13. juni 2017 11:53 - Sist endret 13. juni 2017 11:53