Disputas: Cand.polit. Fred Carlo Andersen

Cand.polit. Fred Carlo Andersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 10. februar 2017

Avhandlingens tittel er:

School leadership and linguistic and cultural diversity. Leadership for inclusive education in multicultural upper secondary Schools.

Fred Carlo Andersen

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Discuss if and how Norwegian school authorities can draw on the Sami experience with regard to facilitating the education of students from more recent minorities.

Tid: Fredag 10. februar 2017, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Lauri Johnsen, Professional School Administrator Program (PSAP), Department of Educational Leadership and Higher Education, Boston College, USA (1. opponent)
  • Professor Thor Ola Engen, Institutt for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Hedmark (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er postdoktorJoke Dewilde, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for studier, professor Magne Vestøl, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Eli Ottesen , Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Professor Joronn Pihl, Høgskolen i Oslo og Akershum


Sammendrag

Information in English

Publisert 9. jan. 2017 12:40 - Sist endret 27. okt. 2017 12:50