Disputas: Ph.d. Per Hetland

Per Hetland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

Fredag 12. mai 2017 kl 10.15 Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Avhandlingens tittel er:

Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication.

Per Hetland. Foto: Institutt for pedagogikk

Ph.d. Per Hetland's disputas går over to dager med prøveforelesninger over selvvalgt og oppgitt emne  torsdag 11. mai kl 12.15 - 15.00 og disputas fredag 12. mai kl 10.15.  Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Tid og sted for prøveforelesninger

Prøveforelesninger over selvvalgt emne og oppgitt emne for graden dr.philos.:

Torsdag 11. mai 12.15 - 15.00 - Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Selvvalgt emne: Torsdag 11. mai kl 12.15 - 13.00

Tittel: Exploring Engagement: Users, Publics and Audiences.

Oppgitt emne: torsdag 11. mai kl 14.15 - 15.00

Tittel:  Discuss how ecology of science communication models can help us explore and understand the social contract between science and society. Include in the discussion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) How an ecology of science communication relates to current theories on the social contract between science and society.
2) More specifically, how this "ecological approach" might serve as a means to move beyond traditional notions of continuity and discontinuity theory in science-society relations.

Bedømmelseskomité

  • Professor Brian Wynne, emeritus ved Centre for Economic and Social Aspects of Genomics,  Lancaster University, UK (1. opponent).
  • Universitetslektor Dick Kasperowski,  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Humanistiska fakulteten , Universitetet i Göteborg, Sverige   (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Karen Jensen, Institutt for Pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

Disputasen vil bli ledet av dekan, professor Sten Ludvigsen ved  Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Information in English

Publisert 27. apr. 2017 12:53 - Sist endret 11. mai 2017 11:56