Disputas: Cand.philol. Ingvill Krogstad Svanes

Cand.philol. Ingvill Krogstad Svanes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 14. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

Individuell veiledning på barnetrinnet - Hva gjør læreren når elevene arbeider individuelt i norsktimene?

Ingvill Krogstad Svanes. Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Hvilke muligheter og utfordringer for undervisningspraksis følger av et sosiokulturelt læringsperspektiv?

Tid: Onsdag 14. juni 2017 , kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 2, Kristine Bonnevies hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Fritjof Sahlström, enhet för pedagogik, Åbo akademi, Finland (1. opponent)
  • Professor Bente Eriksen Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Bodil Stokke Olaussen, emeritus ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for forskning og forskerutdanning, professor Helge Ivar Strømsø, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Kaare Skagen, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Professor Kirsti Klette, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo.


Sammendrag

Information in English

Publisert 27. apr. 2017 15:43 - Sist endret 14. juni 2017 17:47