Disputas: Mag.art. Vidar Grøtta

Mag.art. Vidar Grøtta vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 23. mai 2017

Avhandlingens tittel er:

The transformation of humanities education. The case of Norway 1960-2000 in a systems-theoretical perspective.

Vidar Grøtta

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: The Norwegian Ministry of Education and Research as a sociological observer -- with special regard to the humanities.

Tid: Tirsdag 23. mai 2017, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Rudolf Stichweh, Forum Internationale Wissenschaft, Universität Bonn, Tyskland (1. opponent)
  • Professor Sverker Sörlin, Avdelning för historiska studier, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, Sverige (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Torill Strand, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Tone Kvernbekk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Helge Jordheim, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Peter Maassen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo.


Sammendrag

Information in English

Publisert 25. apr. 2017 13:27 - Sist endret 9. mai 2017 11:01