ILS

Tidligere

Tid og sted: 12. juni 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.paed.spec. Randi Myklebust ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i fem gruppearbeid på sjuende klassetrinn.

Tid og sted: 11. juni 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Ann Elisabeth Gunnulfsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Micro Policy Making in Schools. Use of National Test Results in a Norwegian Context.

Tid og sted: 30. mai 2018 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Harald Eriksen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Læringsfremmende vurderingspraksis – med blikk på norskfaget i to skoler.

Tid og sted: 16. feb. 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Selina Thomas Mkimbili ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Learner-Centred Science Teaching in Community Secondary Schools in Tanzania.

Tid og sted: 15. feb. 2018 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Katrine Nesje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Motivation and professional identity in a context of multiple career choices.

Tid og sted: 19. jan. 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Anne Kristine Øgreid vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 19. januar 2018

Avhandlingens tittel er:

Skriftlig argumentasjon i fagspesifikke skrivekontekster på ungdomstrinnet.