Disputas: Selina Thomas Mkimbili

Master Selina Thomas Mkimbili ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Learner-Centred Science Teaching in Community Secondary Schools in Tanzania.

Selina Thomas Mkimbili

Prøveforelesning:

Fredag 16. feb. 2018, kl 10:15-11:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Learning science with a second language: issues and perspectives generally and from the Tanzanian perspective.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Annemarie Hattingh, School of Education, University of Cape Town, Sør-Afrika (1. opponent)
  • Associate Professor Robert Harry Evans, Department of Science Education, Københavns Universitet, Danmark (2. opponent) 
  • Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Doris Jorde, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Veiledere


Sammendrag

Information in English

Publisert 16. jan. 2018 15:10 - Sist endret 12. feb. 2018 10:39