Disputas: Anne Kristine Øgreid

Cand.philol. Anne Kristine Øgreid vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 19. januar 2018

Avhandlingens tittel er:

Skriftlig argumentasjon i fagspesifikke skrivekontekster på ungdomstrinnet.

Anne Kristine Øgreid

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Norskfagets rolle i utviklingen av elevers argumenterende skriving i og på tvers av fag.

Tid: Fredag 19. januar 2018, kl. 10.15-11.00.

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Per Holmberg Institutionen för svenska språket, Göteborgs Universitet, Sverige (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Randi Solheim, Institutt for lærerutdanning, NTNU, Trondheim (2. opponent) 

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Jonas Bakken, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

Veiledere

  • Professor emerita Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor emeritus Sigmund Ongstad, Høgskolen i Oslo og Akershus


Sammendrag

Information in English

Publisert 6. des. 2017 14:52 - Sist endret 2. des. 2021 09:19