Disputas: Harald Eriksen

Cand.philol. Harald Eriksen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Læringsfremmende vurderingspraksis – med blikk på norskfaget i to skoler.

Harald Eriksen

Prøveforelesning:

Onsdag 30. mai. 2018, kl. 10:15-11:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Tema: Forskning i Norden på læreres tilbakemeldinger på elevskriving. Muligheter og begrensninger i ulike teoretiske perspektiver.

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Jon Smidt, Institutt for lærerutdanning, NTNU  (1. opponent)
  • Professor Anders Jönsson, Sektionen för lärande och miljö, Högskolan Kristianstad, Sverige (2. opponent) 
  • Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Sylvi Stenersen Hovdenak, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Veiledere

  • Professor Eyvind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis Gustaf Bernhard Uno Skar, Institutt for lærerutdanning, NTNU


Sammendrag

Information in English

Publisert 8. mai 2018 14:30 - Sist endret 2. des. 2021 09:20