Disputas: Randi Myklebust

Cand.paed.spec. Randi Myklebust ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i fem gruppearbeid på sjuende klassetrinn.

Randi Myklebust

Prøveforelesning:

Tirsdag 12. juni 2018, kl. 10:15-11:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Tema:

Forskning på muntlighet i det flerspråklige klasserommet. Implikasjoner for lærerutdanning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Åsa Wedin, Högskolan i Dalarna, Sverige  (1. opponent)
  • Professor Fritjof Sahlström, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi, Finland (2. opponent) 
  • Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Joke Dewilde, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Veiledere

  • Professor emerita Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Peder Haug, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda.


Sammendrag

Information in English

Publisert 23. mai 2018 12:46 - Sist endret 2. des. 2021 09:21