Disputas: Irina Engeness

Master Irina Engeness ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Learning and Teaching with Digital Tools: Insights for Learning Arising from the Cultural-Historical Theory.

Irina Engeness. Foto: Institutt for pedagogikk/ privat

Prøveforelesning:

'Learning to Learn' in Digital Learning Environments: Design principles informed by Piotr Galperin's concepts of orientation.

Fredag 23. mars. 2018, kl. 10:15-11:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

 

Bedømmelseskomité

  • Docent Minna Lakkala, Institutionen för beteendevetenskaper, Universitetet i Helsinki, Finland (1. opponent)
  • Professor Viktor Kaptelinin, Institutionen för informatik, Umeå Universitet, Sverige (2. opponent)
  • Professor Palmyre Pierroux, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Disputasens leder

Veileder:


Sammendrag

Information in English

Publisert 6. mars 2018 09:40 - Sist endret 15. aug. 2018 13:33