ISP

Tidligere

Tid og sted: 21. mars 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.ed. Anne Arnesen ved Institutt for spesialpedagogikk, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Social Functioning and Reading Proficiency: Validity of Educational Assessments Used in Norwegian Elementary Schools.

Tid og sted: 7. mars 2018 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Hanne Næss Hjetland ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Predicting and improving reading comprehension. A quantitative multimethod approach.