Disputas: Anne Arnesen

Cand.ed. Anne Arnesen ved Institutt for spesialpedagogikk, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Social Functioning and Reading Proficiency: Validity of Educational Assessments Used in Norwegian Elementary Schools.

Anne Arnesen

Prøveforelesning:

Current and future practices of screening for academic and behavior skills: Why, when, for whom and how?

Onsdag 21. mars 2018, kl. 10.15-11.00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Michael Stoolmiller, Oregon Social Learning Center, Oregon, USA  (1. opponent) 
  • Assistant Professor Kelli D. Cummings, College of Education, University of Maryland, USA (2. opponent)
  • Professor Rolf Vegar Olsen, Centre for Educational Measurement (CEMO), Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Disputasens leder

Instituttleder, professor Ona Bø Wie, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Monica Melby-Lervåg, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Terje Ogden, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)


Sammendrag

Information in English

Publisert 27. feb. 2018 10:24 - Sist endret 12. nov. 2018 09:56