Master Niri Talberg

Unge pokerspillere. Læringsprosesser mellom utdanning og stigmatisering.

Denne artikkelbaserte avhandlingen er gjennomført ved institutt for pedagogikk (UiO). Det overordnede temaet for avhandlingen var å studere unge pokerspilleres læringsprosesser, hvordan de beskriver utfordringer med å kombinere utdanning med pokerspill, samt stigma knyttet til pokerspill. Avhandlingen kan plasseres innenfor pedagogisk sosiologi selv om den i stor grad kan beskrives som tverrfaglig. Designet er pragmatisk der jeg ikke ønsker å låse meg til ett perspektiv eller ett teoretisk rammeverk, men isteden kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode og velger teorier ut fra de følgende fire forskningsspørsmålene:

1. Kjennetegn ved unge pokerspillere. Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer? 

2. Hvilket bidrag gir situert læring og learning in a community of practice oss for å analysere spillernes læringsprosess?

3. Hvilke dilemmaer og utfordringer beskriver spillerne i forsøk på å kombinere utdanning med pokerspilling? 

4. Hvordan beskriver spillerne stigma knyttet til pokerspill?

Forskningsdesignet er inspirert av empirisk fenomenologi. Tre av fire forskningsspørsmål belyses av kvalitative intervjuer av 15 pokerspillere. Det første forskningsspørsmålet belyses vha. en kvantitativ studie av 953 elever på videregående skole. Her så jeg at gutter med gode karakterer var overrepresentert blant pokerspillere. I den andre artikkelen identifiserte jeg to ulike community of practice (friendly og competititve) med ulike normer og jeg fant at nettpoker har muliggjort en rekke nye læringsartefakter (læringsverktøy). I den tredje artikkelen beskrev jeg hvordan mange av informantene hadde følt seg tvunget til å velge mellom poker og utdanning siden å konkurrere på høyeste nivå i poker forutsatte at man satte av svært mye tid til spillet. I den siste artikkelen fant jeg at spillerne i stor grad følte seg utsatt for stigmatisering av ikke spillere og at dette bidro til at de ofte forsøkte å skjule spillingen sin for andre. Mange følte seg som outsidere og veien tilbake til andre jobber eller utdanning var lang siden spillet ikke var «CV-vennlig».

 

Tilbake

Publisert 21. mars 2018 14:43 - Sist endret 21. mars 2018 14:43