English version of this page

Disputas: Andreas Pettersen

Master Andreas Pettersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Towards competency-oriented mathematics education. An investigation of task demands and teachers’ knowledge of task demands from a competency perspective.

Andeas Pettersen

Andreas Pettersen

Prøveforelesning

Mandag 18. mars 2019, kl. 10.15-11.00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern:

What teachers need to know and be able to do in mathematics classrooms — An overview of existing teacher competency assessments and the evidence on the relations to student outcomes.

 

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Peter Nyström  Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet, Sverige (1. opponent) 
  • Professor Olive Chapman, Werklund School of Education, University of Calgary, Canada (2. opponent)  
  • Professor Ronny Scherer Institutt for lærerutdanning og skoleforskning,  Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Disputasens leder

  • SeniorTorgeir OnstadInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Førsteamanuensis Guri NortvedtInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Johan Braeken, Centre for Educational Measurement (CEMO) Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


Sammendrag 

 

 

Publisert 26. feb. 2019 15:22 - Sist endret 18. okt. 2019 12:34