English version of this page

Disputas: Rachelle Esterhazy

Master Rachelle Esterhazy ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Productive feedback practices in higher education. Investigating social and epistemic relations in two undergraduate courses.

Rachelle Esterhazy

Rachelle Esterhazy

NB! Endret tidspunkt for prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning.

Fredag 21. juni 2019, kl. 11.15-12.00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Feedback to meet 21st century student learning needs: Problems and potential practices to prepare university students for an uncertain future.

Bedømmelseskomité

  • Professor David Boud, Centre for Research in Assessment and Digital Learning, Deakin University, Melbourne, Australia  
  • Professor Velda McCune, Institute for Academic Development, University of Edinburgh, UK    
  • Professor Bjørn Stensaker, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Vurderingskomité ved prøveforelesning og disputas: 

(På grunn av sykdomsforfall)

  • Professor Velda McCune, Institute for Academic Development, University of Edinburgh, UK (1. opponent);
  • Professor Bjørn Stensaker, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (2. opponent),
  • Professor Berit Karseth, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er tredje medlem av bedømmelseskomitéen.

Disputasens leder

Instituttleder, professor Ola Erstad, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

 

Publisert 9. mai 2019 13:57 - Sist endret 20. juni 2019 08:50