English version of this page

Disputas: Marianne Takvam Kindt

Master Marianne Takvam Kindt ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Beyond heritage and acculturation. Accounts of upbringing, choices, and plans from children of immigrants in prestigious higher education in Norway.

Marianne Takvam Kindt

Marianne Takvam Kindt; Foto: Fafo

Prøveforelesning

Torsdag 2. mai 2019, kl. 10.15-11.00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Charles Taylor, Will Kymlicka og Stuart Hall har presentert sentrale teorier om det flerkulturelle samfunnet. Ta utgangspunkt i minst to av disse, og drøft implikasjoner av å anvende deres teoretiske perspektiver på analyse av utdanningsvalg blant barn av innvandrere..

Bedømmelseskomité

  • Professor Thomas Johansson, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet, Sverige (1. opponent) 
  • Professor Anders Vassenden, Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger (2. opponent)  
  • Professor Ingvill Rasmussen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Disputasens leder

Veiledere

Sammendrag 

Information in English

Publisert 9. apr. 2019 14:52 - Sist endret 16. mai 2019 07:27