ISP

Tidligere

Kathrin Olsen
Tid og sted: 26. apr. 2019 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Kathrin Olsen ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Personalets praksiser for å støtte barn med autisme til sosial deltakelse i barnehagens uformelle miljø. En kritisk fortolkende case-studie med et kryssnasjonalt perspektiv.

Tid og sted: 27. feb. 2019 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Mussa Shaffii Ngonyani vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Essence of Education for Children with Disabilities in Developing Countries. Survey of Tanzanian Regular Primary School Teachers’ Self-Efficacy, Attitudes towards and Willingness to Include Pupils with Disabilities.

Tid og sted: 19. feb. 2019 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Anette Andresen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats.