English version of this page

Disputas: Kathrin Olsen

Master Kathrin Olsen ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Personalets praksiser for å støtte barn med autisme til sosial deltakelse i barnehagens uformelle miljø. En kritisk fortolkende case-studie med et kryssnasjonalt perspektiv.

Kathrin Olsen

Kathrin Olsen

Prøveforelesning

Fredag 26. april, kl. 10.15-11.00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Inkludering av barn med autisme i barnehagen: Utfordringer og muligheter.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Jan Tøssebro,  Avdeling for mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning, Trondheim (1. opponent) 
  • Professor Kristina Ström, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Åbo Akademi, Finland  (2. opponent)  
  • Førsteamanuensis Imac Zambrana, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator

Disputasens leder

  • Førsteamanuensis Ulrika Löfkvist, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Karl Henry Jacobsen, Institutt for psykologi, NTNU
  • Forsker Terje Nærland, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus


Sammendrag 

 

 

Publisert 5. apr. 2019 13:24 - Sist endret 31. mai 2022 14:02