Vår 2020

Tidligere

Bildet kan inneholde: skjerf, hår, ansikt, panne, øyenbryn.
Tid og sted: 19. juni 2020 14:15, Zoom

Master Caro Seland Kirsebom ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Will you be upset with me? Normativity, framing and complex educational address. 

 

NB! Endret tidspunkt for disputas grunnet tidssoner. 

Tid og sted: 12. juni 2020 10:15, Zoom

Cand.philol. Alf Gunnar Eritsland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

Fredag 12. juni 2020 kl 10.15 , Zoom.

Avhandlingens tittel er:

Med skolen som misjonsmark. Den norske vekkingsrørslas satsing på lærarutdanning 1890 – 1946.

Tid og sted: 13. mai 2020 14:15, Zoom

Master Eli Tronsmo ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Local curriculum development as knowledge work: A study of collaborative epistemic practices in the teaching profession. 

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, ansiktshår, panne.
Tid og sted: 8. mai 2020 12:15, Zoom

Siv.ing. Arne Kirkhorn Rødvik ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

"Speech sound confusions in well-performing adults and children with cochlear implants, measured by repetition of mono- and bisyllabic nonsense words."

Ole Andreas Kvamme
Tid og sted: 30. apr. 2020 12:15, Zoom

Cand.theol. Ole Andreas Kvamme ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

"Recontextualizing Environmental Ethical Values in a Globalized World: Studies in Moral Education".

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, ansikt, hake, panne.
Tid og sted: 29. apr. 2020 12:15, Zoom

Cand.paed. Ellen Os ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Voksnes mediering av jevnaldringsrelasjoner i barnehager. En undersøkelse av voksnes bidrag til samhandling mellom barn under tre år.

Tid og sted: 23. apr. 2020 10:15, Zoom

Kandidat Erling Framgard vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

Torsdag 23. april 2020 kl 10.15 , Zoom.

Avhandlingens tittel er:

BILDE OG BETYDNINGSPRODUKSJON i Undersøkende praksis - en pedagogisk bildepraksis.