English version of this page

Digital disputas: Ole Andreas Kvamme

Cand.theol. Ole Andreas Kvamme ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

"Recontextualizing Environmental Ethical Values in a Globalized World: Studies in Moral Education".

Ole Andreas Kvamme

Ole Andreas Kvamme.

 

Digital disputas

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og Ole Andreas Kvamme's disputas for graden ph.d. vil derfor bli strømmet direkte via Zoom. Du kan laste ned her: zoom. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan i zoom foretas enten skriftlig ved chat eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand". 

Prøveforelesning

"Educating young citizens in times of climate urgency - mediating between Bildung and Calls for Action."

Prøveforelesningen gjennomføres torsdag 30. april 2020, kl. 10.15-11.00, som konferanse i Zoom.

Se prøveforelesningen 30. april kl. 10:00

Delta på disputas (åpner 12:00 den 30. april 2020)

Interesserte kan få tilsendt Ole Andreas Kvamme's avhandling i pdf-format ved henvendelse til Anne Evandt innen 30. april 2020, kl. 14.30.

Be om avhandlingen. Avhandlingen er ikke lenger tilgjengelig.

Bedømmelseskomité

  •  Professor Karin Sporre, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet (1. opponent)
  •  Professor Arjen WalsDepartment of Social Science, Wageningen University & Research, The Netherlands, og professor II ved Fakultet for realfag og teknologi, Seksjon for Læring og Lærerutdanning, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU ) (2. opponent)
      
  • Førsteamanuensis Joke Dewilde, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

 

Disputasens leder

Professor Doris Jorde, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere:

Sammendrag

Publisert 14. apr. 2020 11:09 - Sist endret 3. mai 2020 07:33