English version of this page

Digital disputas: Alf Gunnar Eritsland

Cand.philol. Alf Gunnar Eritsland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

Fredag 12. juni 2020 kl 10.15 , Zoom.

Avhandlingens tittel er:

Med skolen som misjonsmark. Den norske vekkingsrørslas satsing på lærarutdanning 1890 – 1946.

Digital disputas

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen for graden dr.philos. vil derfor bli strømmet direkte via Zoom. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputas. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig ved chat eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Cand.philol. Alf Gunnar Eritsland's doktorgradsprøve for graden dr.philos består av to prøveforelesninger og en disputas.

 Klikk her for å delta på disputas (åpnes 12. juni 2020, kl. 10.00)

Avhandlingen vil være tilgjengelig her

Prøveforelesningene

For nedlasting av prøveforelesningene bruk Google Chrome.

Selvvalgt emne: Det haugianske vennesamfunnet som kontekst for leseopplæring og yrkeskvalifisering.

Prøveforelesningene vil bli gjennomført ved opptak.  Disse vil være tilgjengelige fra 11. juni 2020 kl 10:00

Bedømmelseskomité

  • Professor Helje Kringlebotn Sødal, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder (1. opponent).
  • Professor Vegard Kvam,  Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen   (2. opponent).
  • Førsteamanuensis Harald Jarning, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 3. medlem av bedømmelseskomiteen.

Komiteens koordinator er førsteamanuensis Harald Jarning, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

Disputasen vil bli ledet av instituttleder, professor Ola ErstadInstitutt for pedagogikk,  Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

 

Sammendrag

 

Publisert 27. mai 2020 15:23 - Sist endret 18. sep. 2020 19:06