English version of this page

Digital disputas: Caro Seland Kirsebom

Master Caro Seland Kirsebom ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Will you be upset with me? Normativity, framing and complex educational address. 

 

NB! Endret tidspunkt for disputas grunnet tidssoner. 

Bildet kan inneholde: skjerf, hår, ansikt, panne, øyenbryn.

Caro Seland Kirsebom

Digital disputas:

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen vil derfor bli strømmet direkte via Zoom. Du kan laste ned zoom her. For mer infomasjon gå til denne siden: digital disputation

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan i zoom foretas enten skriftlig ved å skrive i "chat" eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

 

Prøveforelesning

"Where am I in this? The limits of critique of humanist education"

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Thomasz Szkudlarek, Faculty of Social Science, University of Gdansk, Poland (1. opponent)
  • Professor Lisa K. Taylor, School of Education, Bishop University, Quebeck, Canada (2. opponent)
  • Professor Torill Strand, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Disputasens leder

Professor Tone Kvernbekk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Tone Dyrdal Solbrekke, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 
  • Professor Sharon Todd, Department of Education, Maynooth University, Ireland

Sammendrag

 

Publisert 4. juni 2020 13:07 - Sist endret 18. sep. 2020 19:06