English version of this page

Digital disputas: Eli Tronsmo

Master Eli Tronsmo ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Local curriculum development as knowledge work: A study of collaborative epistemic practices in the teaching profession. 

Eli Tronsmo

Digital disputas:

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen vil derfor bli strømmet direkte via Zoom. Du kan laste ned zoom her. For mer infomasjon gå til denne siden: digital disputation

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan i zoom foretas enten skriftlig ved å skrive i "chat" eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på disputas (åpner 14:00 den 13. mai 2020)

 

Interesserte kan få tilsendt pdf av avhandlingen ved å sende en e-post innen 13. mai 2020.

Be om avhandlingen

 

Prøveforelesning

Human agency in socio-material theories and research - tensions and contradictions.

Prøveforelesningen er i opptak. Den blir tilgjengelig her den 12. mai 2020 kl 10:00. Prøveforelesningen er nå avpublisert.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Mark Priestley, Stirling Network for Curriculum Studies, University of Stirling, Scotland UK (1. opponent)
  • Professor emeritus Judith Warren Little, Graduate School of Education, University of Berkeley, USA (2. opponent)
  • Professor Eli Ottesen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Disputasens leder

Professor Tone Kvernbekk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

 

Publisert 28. apr. 2020 17:47 - Sist endret 18. sep. 2020 19:06