English version of this page

Digital disputas: Erling Framgard

Kandidat Erling Framgard vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

Torsdag 23. april 2020 kl 10.15 , Zoom.

Avhandlingens tittel er:

BILDE OG BETYDNINGSPRODUKSJON i Undersøkende praksis - en pedagogisk bildepraksis.

Digital disputas

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen for graden dr.philos. vil derfor bli strømmet direkte via Zoom. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig ved chat eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Kandidat Erling Framgard's doktorgradsprøve for graden dr.philos består av to prøveforelesninger og en disputas.

Klikk her for å delta på disputas (åpnes 23. april 2020, kl. 10.00

 

Mulighet for nedlasting av avhandlingen er avpublisert. 

Prøveforelesningene

Selvvalgt emne: Motsetninger og muligheter i bildepedagogikken.

Oppgitt emne: Billedarbeid og billedpedagogikk i lys av nyere estetiske teorier.     

Prøveforelesningene er gjennomført ved opptak.  Disse er nå avpublisert.

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Hansjörg Hohr, Institutt for Pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (1. opponent).
  • Lektor emerita Ingelise Flensborg,  Institut for didaktik, DPU Aarhus Universitet, Danmark   (2. opponent).
  • Professor Venke Aure, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet-Storbyuniversitetet, 3. medlem av bedømmelseskomiteen.

Komiteens koordinator er professor emeritus Hansjörg Hohr, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

Disputasen vil bli ledet av instituttleder, professor Ola ErstadInstitutt for pedagogikk,  Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

 

Sammendrag

 

Publisert 10. apr. 2020 20:20 - Sist endret 18. sep. 2020 19:06