English version of this page

UTSATT: Disputas: Arne Kirkhorn Rødvik

Prøveforelesning og disputas vil få ny dato.  Denne vil bli annonsert på våre nettsider senere.

Siv.ing. Arne Kirkhorn Rødvik ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Speech sound confusions in well-performing adults and children with cochlear implants, measured by repetition of mono- and bisyllabic nonsense words.

Bilde av stipendiat. Foto.

Arne Kirkhorn Rødvik

Prøveforelesning

Torsdag 26. mars 2020, kl. 10.15-11.00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

How to adapt speech recognition testing into age-related differences - theoretical and methodological aspects.

Bedømmelseskomité

  • Adjunct Professor Dr. Taina Välimaa, Research Unit of Logopedics, Faculty of Humanities, University of Oulu, Finland (1. opponent)
  • Forsker Dr. Filip Asp, Klinisk vetenskap, intervention och teknik,  Karolinska Institutet, Sverige (2. opponent)   
  • Professor emerita Solveig-Alma Halaas Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator.

 

Disputasens leder

Professor emerita Bente E. Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Publisert 10. mars 2020 13:27 - Sist endret 13. mars 2020 18:51