English version of this page

Digital disputas: Arne Kirkhorn Rødvik

Siv.ing. Arne Kirkhorn Rødvik ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

"Speech sound confusions in well-performing adults and children with cochlear implants, measured by repetition of mono- and bisyllabic nonsense words."

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, ansiktshår, panne.

Arne Kirkhorn Rødvik

Digital disputas:

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen vil derfor bli strømmet direkte via Zoom. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

 Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan i zoom foretas enten skriftlig ved chat eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand". 

Delta på disputas (åpner 12:00 den 8. mai 2020)

Interesserte kan få tilsendt pdf av avhandlingen ved å sende en e-post innen 8. mai 2020 kl 12:30.

Be om avhandlingen

Prøveforelesning:

"How to adapt speech recognition testing into age-related differences - theoretical and methodological aspects."

Prøveforelesningen var i opptak. Den ble gjort tilgjengelig her den 7. mai 2020 kl 10:00. Prøveforelesningen er nå avpublisert.

 

Bedømmelseskomité

  • Adjunct Professor Dr. Taina Välimaa, Research Unit of Logopedics, Faculty of Humanities, University of Oulu, Finland (1. opponent)
  • Forsker Dr. Filip Asp, Klinisk vetenskap, intervention och teknik,  Karolinska Institutet, Sverige (2. opponent)   
  • Professor emerita Solveig-Alma Halaas Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator.

Disputasens leder:

Professor emerita Bente E. Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere:

Sammendrag

Interesserte som ønsker et eksemplar av den trykte versjonen av avhandlingen, kan sende en anmodning ved e-post til Arne Kirkhorn Rødvik.

 

 

Publisert 21. apr. 2020 13:16 - Sist endret 25. apr. 2022 14:11