Vår 2021

Tidligere

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, ansikt, kinn.
Tid og sted: 21. juni 2021 12:00, Zoom

Cand.paed. Anne Cathrine Thurmann-Moe ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie." for graden PhD.

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, kinn, leppe.
Tid og sted: 4. juni 2021 12:15, Zoom

Master Line Ingulfsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Doing representations: Exploring teachers’ and students’ collaborative sensemaking with visual representations" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: person, klær, hår, smil, øyenbryn.
Tid og sted: 1. juni 2021 12:15, Zoom

Master Filipa de Sousa ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "A Dialogic Approach to Game-Based Learning - The Role of the Teacher in Students’ Engagement with Ethics and Morality in Citizenship Education Using a Commercial Off-the-Shelf Videogame." for graden PhD.

Bildet kan inneholde: hode, leppe, øyenbryn, øye, smil.
Tid og sted: 31. mai 2021 12:15, Zoom

Master Camilla Gudmundsdatter Magnusson ved Instiutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Lesedidaktiske praksiser i norskfaget på ungdomstrinnet. Læreres lesestrategiundervisning og tekstavhengige spørsmål – og elevers metakognitive kunnskap om egen lesing." for graden PhD.

Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, briller, smil.
Tid og sted: 28. mai 2021 13:00, Zoom

Master Michel Alexandre Cabot ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Meaningful Grammar Feedback in English Writing Teacher Education" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: briller, briller, hår, ansikt, leppe.
Tid og sted: 21. mai 2021 12:45, Zoom

Lektor Mari-Anne Sørlie ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Testing the effectiveness of the N-PALS model – a school-wide framework to prevent externalizing student problem behavior" for graden dr.philos.

Portrettbilde av phd kandidat. Foito.
Tid og sted: 11. mai 2021 16:00, Zoom

Master Wills Kalisha ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling " 'You have to wait.' A hermeneutic phenomenological exploration of unaccompanied minors waiting for asylum response in Norway" for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: klær, nese, hår, kinn, smil.
Tid og sted: 16. apr. 2021 14:00, Zoom

MA Ingrid Miriam Rodrick Beiler ved Instiutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling Multilingualism as a Resource in English Writing Instruction - Opportunities and Obstacles in Five Linguistically Diverse Classrooms in Norway for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, øyenbryn, øye.
Tid og sted: 15. apr. 2021 14:00, Zoom

Master Jennifer Maria Luoto ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling Exploring, understanding, and problematizing patterns of instructional quality: A study of instructional quality in Finnish–Swedish and Norwegian lower secondary mathematics classrooms for graden Philosophiae doctor

Tid og sted: 25. mars 2021 12:00, Zoom

Master Mari Sjøberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling Teaching and learning through scientific practices in the laboratory in biology education. Exploring modelling through representation construction as scientific practice for graden philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, øyenbryn.
Tid og sted: 18. mars 2021 12:15, Zoom

Master Joseph Odeke-Nato ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling Information and Communication Technology (ICT) in Teacher Education. Towards facilitating conducive learning environments for learners with visual impairment for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: portrett, tilpasning.
Tid og sted: 24. feb. 2021 14:00, Zoom

Master Kondwani Kajera Mughogho ved CEMO vil forsvare sin avhandling Subscale Score Estimation Methods in International Large-Scale Assessment. What is the subscale estimation method of Choice? for graden PhD.