CEMO

Tidligere

Bildet kan inneholde: portrett, tilpasning.
Tid og sted: 24. feb. 2021 14:00, Zoom

Master Kondwani Kajera Mughogho ved CEMO vil forsvare sin avhandling Subscale Score Estimation Methods in International Large-Scale Assessment. What is the subscale estimation method of Choice? for graden PhD.