English version of this page

Disputas: Jennifer Maria Luoto

Master Jennifer Maria Luoto ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling Exploring, understanding, and problematizing patterns of instructional quality: A study of instructional quality in Finnish–Swedish and Norwegian lower secondary mathematics classrooms for graden Philosophiae doctor

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, øyenbryn, øye.

Foto: Sandra R. Nielsen

Klikk her for å delta på disputasen via Zoom

Prøveforelesning

What is good teaching in mathematics and how do we know?

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Andreas Lund, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Denne avhandling består av tre artikler og ligger innen fagfeltet tverrnasjonale observasjonsstudier i undervisningskvalitet i matematikk. Den undersøker mønstre av undervisningskvalitet i matematikktimer på ungdomsskolen i finlandssvenske og norske kontekster, i storbyområdene Helsinki og Oslo. Den overordnede problemstillingen er: Hvordan kan mønstre av undervisningskvalitet forstås fra perspektivene til observasjonssystemer og lærere? Den undersøker fenomenet undervisningskvalitet fra tre ulike perspektiver: perspektivet til et standardisert observasjonssystem, perspektivet til to finske lærere, og fra et kritisk perspektiv ved å se på mulige bias i observasjonssystemer når de brukes i og på tvers av forskjellige klasseromskontekster.

Artikkel Ⅰ undersøker undervisningskvalitet i 16 finske og norske matematikklasserom som til sammen omfatter 47 videoinnspilte matematikktimer med bruk av et standardisert observasjonssystem. Sentrale funn er at undervisningskvaliteten har distinkte mønstre i Helsinki- og Oslo-klasserom, med en individualisert og faglig fokusert matematikkundervisning i Helsinki og en mer variert og elevsentrert praksis i klasserommene i Oslo. Artikkel Ⅱ undersøker to finske matematikklærere sine begrunnelser for ulike diskurspraksiser ved hjelp av videodata og intervjudata. Sentrale funn er at de to lærerne begrunnet sin praksis med lignende bekymringer for elevers læring, velvære og rettferdighet selv om de hadde svært forskjellige diskurspraksiser i klasserommet. Artikkel Ⅲ undersøker mulige bias i standardiserte observasjonssystemer som er designet til å fange opp undervisningskvalitet når de brukes i nordiske matematikklasserom. Dette er et teoretisk og metodologisk bidrag som ved å bruke empiriske eksempler fra videoinnspilte leksjoner illustrerer hvordan kontekstuelle faktorer som struktur på timen kan gi konsekvenser for resultatene.

Funnene bidrar med kunnskap om typiske mønstre i matematikkundervisning i disse to kontekstene, samt hvordan mønstre av undervisningskvalitet kan forstås fra perspektivene til lærere og observasjonssystemer.

Publisert 31. mars 2021 23:37 - Sist endret 16. apr. 2021 15:23