isp

Sist endret 8. feb. 2013 18:14 av Solveig Bauge Løland

Philip Anders Dammen vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

fredag 1. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

En undersøkelse av psykisk plage og psykisk endring med utgangspunkt i enkelte endringsprosesser. Et bidrag i utvikling av en vitenskapelig tilnærming til endring av psykisk forankrede plager og lidelser. En studie gjennomført med et kombinert design.

Sist endret 8. feb. 2013 18:13 av Solveig Bauge Løland

Stackus Okwaput vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 13. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

Teacher Training for Inclusion of Children with Special Needs. Towards Achieving Communicative Interaction in Education in Uganda.

Sist endret 14. jan. 2013 11:06 av aevandt@uio.no
Sist endret 14. jan. 2013 09:39 av aevandt@uio.no