Disputas: M.Phil. Stackus Okwaput

Stackus Okwaput vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 13. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

Teacher Training for Inclusion of Children with Special Needs. Towards Achieving Communicative Interaction in Education in Uganda.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: .Education vs schooling: The clash between the modern type of schooling in Uganda and an education based on inherited ideas and values, habits and customs, institutions and traditional world views - a discussion taking into account processes of inclusion-exclusion in education.

Tid: Onsdag 13. februar 2013, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Margareta Ahlström, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet (1. opponent).
  • Førsteamanuensis Anne Nevøy, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og komitéens koordintaor: Professor emeritus Birgit Brock-Utne, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Solveig-Alma Halaas Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor II Eva Simonsen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet.

For sammendrag, se

Informasjon på engelsk, kommer senere

Publisert 9. jan. 2013 11:17 - Sist endret 8. feb. 2013 18:13