Vår 2014

Tidligere

Tid og sted: 26. juni 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ruth Jensenvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 26. juni 2014.

Avhandlingens tittel er:

Leadership Development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.

 

.

Tid og sted: 13. juni 2014 12:15, Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Trude Nilsenvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 13. juni 2014.

Avhandlingens tittel er:

Trends in Physics Competence – Using TIMSS to characterize Norwegian students’ competence and to investigate factors influencing and explaining changes in physics competence

Tid og sted: 5. juni 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Marte Monsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 5. juni 2014.

Avhandlingens tittel er:

Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.

Tid og sted: 2. juni 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Martina Vukasovic vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 2. juni 2014.

Avhandlingens tittel er:

How does Europe matter for higher education change? A study about changes of policy and organization in higher education.

Tid og sted: 28. mai 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Jan Arild Dolonen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 28. mai 2014.

Avhandlingens tittel er:

Collaborative design and use of digital learning resources. Analysing the processes and products of collaborative design and computer-supported collaborative learning scenarios in education.

Tid og sted: 8. mai 2014 12:15, Auditorium 2 , Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Camilla Herlofsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 8. mai 2014.

Avhandlingens tittel er:

Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer. En kvalitativ dokumentanalyse av elevsaker.

Tid og sted: 5. mai 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Edel Karin Kvam vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 5. mai 2014.

Avhandlingens tittel er:

Pedagogiske samtaler. En kvalitativ studie av lærersamarbeid i norsk grunnskole.

Tid og sted: 24. apr. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Anne Mette Bjørgen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 24. april 2014.

Avhandlingens tittel er:

 

Digitale praksiser i samspill mellom kontekster: En undersøkelse av 9 – 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid.

Tid og sted: 1. apr. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Birger Brevik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 1. april 2014.

Avhandlingens tittel er:

LEGO & Læring. En kvalitativ studie av elektrofaglæreres bruk av LEGO Mindstorms som læringsverktøy i norsk videregående skole.

Tid og sted: 28. feb. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Tine Sophie Prøitz vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. februar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Conceptualisations of learning outcomes in education - an explorative cross-case analysis of policymakers, teachers and scholars.

Tid og sted: 31. jan. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Anne Mette Stabel vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 31. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Visjoner og vilkår. Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926-2004.

Tid og sted: 30. jan. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Liv Torunn Eik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 30. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket.

Tid og sted: 24. jan. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Marte Blikstad-Balas vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 24. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary School.