ils

Tidligere

Tid og sted: 26. juni 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ruth Jensenvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 26. juni 2014.

Avhandlingens tittel er:

Leadership Development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.

 

.

Tid og sted: 13. juni 2014 12:15, Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Trude Nilsenvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 13. juni 2014.

Avhandlingens tittel er:

Trends in Physics Competence – Using TIMSS to characterize Norwegian students’ competence and to investigate factors influencing and explaining changes in physics competence

Tid og sted: 5. juni 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Marte Monsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 5. juni 2014.

Avhandlingens tittel er:

Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.

Tid og sted: 1. apr. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Birger Brevik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 1. april 2014.

Avhandlingens tittel er:

LEGO & Læring. En kvalitativ studie av elektrofaglæreres bruk av LEGO Mindstorms som læringsverktøy i norsk videregående skole.

Tid og sted: 28. feb. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Tine Sophie Prøitz vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. februar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Conceptualisations of learning outcomes in education - an explorative cross-case analysis of policymakers, teachers and scholars.

Tid og sted: 24. jan. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Marte Blikstad-Balas vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 24. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary School.