Disputas: Master Birger Brevik

Birger Brevik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 1. april 2014.

Avhandlingens tittel er:

LEGO & Læring. En kvalitativ studie av elektrofaglæreres bruk av LEGO Mindstorms som læringsverktøy i norsk videregående skole.

Birger Brevik

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Drøft validitetsproblemer i forskningsprosjekter som innbefatter bruk av simulering av teknologisk baserte arbeidsprosesser i forbindelse med elektrofaglige undervisningsoppgaver til bruk i skolen.

Tid: tirsdag 1. april 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Lars Björklund, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Sverige (1. opponent).
  • Professor Torlaug Løkensgard Hoel, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanning, NTNU (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er professor Eyvind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Førstelektor Torgeir Onstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Svein Sjøberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor emeritus Anne-Lise Høstmark Tarrou, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Publisert 13. feb. 2014 14:39 - Sist endret 19. feb. 2016 14:00