Disputas: Master Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 24. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary School.

Marte Blikstad-Balas

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Key developments within the field of video research, with a special focus on challenges of using video for researching multimodal literacy practices.

Tid: Fredag 24. januar 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Dr. Julia Gillen, Department of Linguistics and English Language, Lancaster University, UK (1. opponent).
  • Professor Carey Jewitt, Institute of Education, Department of Culture, Communication and Media, University of London, UK (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er professor Ola Erstad, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

Veiledere

  • Professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

Kandidaten har vært knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED)

Information in English, see

Sammendrag

Publisert 6. des. 2013 14:42 - Sist endret 19. feb. 2016 14:01