Disputas: Master Marte Monsen

Marte Monsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 5. juni 2014.

Avhandlingens tittel er:

Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.

Marte Monsen

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Å forske om læreroppfatninger - hvorfor og hvordan?

Tid: torsdag 5. juni 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Elaine Munthe, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger (1. opponent).
  • Lektor, Ph.D. Lars Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Danmark (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Professor emeritus Trond Eiliv Hauge, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Lars Anders Kulbrandstad, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark.

For sammendrag, se

Information in English: see

 

Publisert 19. mai 2014 09:48 - Sist endret 19. feb. 2016 14:06