Disputas: Master Ruth Jensen

Ruth Jensenvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 26. juni 2014.

Avhandlingens tittel er:

Leadership Development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.

 

.

Ruth Jensen

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Evidence based leadership development? Critical reflections on the role of qualitative research as a basis for the development of educational leadership.

Tid: torsdag 26. juni 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne Edwards, Department of Education, Oxford University, UK (1. opponent).
  • Professor Gary Crow, Department of Educational Leadership and Policy Studies, Indiana University, USA (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er førsteamanuensis Jon Magne Vestøl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
  • Professor Jorunn Møller, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, se

Information in English: see

 

Publisert 27. mai 2014 16:23 - Sist endret 19. feb. 2016 14:07