Disputas: Cand.polit. Tine Sophie Prøitz

Tine Sophie Prøitz vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. februar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Conceptualisations of learning outcomes in education - an explorative cross-case analysis of policymakers, teachers and scholars.

Tine S Prøitz

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: The Europeization of the Nordic model: How is it challenged by international movements in assessment, accountability and educational outcomes? To what degree has the Nordic model adapted recent international policy trends and to what degree do traits of the Nordic model influence international education research and policy communities? Use your own data where pertinent.

Tid: Fredag 28. februar 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Bruce Fuller, Graduate School of Education, University of California, USA (1. opponent).
  • Universitetslektor Christian Lundahl, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Sverige (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er professor Tone Kvernbekk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Prodekan for forskning og forskerutdanning, professor Monica Melby-Lervåg, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Jorunn Møller, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Kandidaten har vært knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED)Professor Petter Aasen, Høgskolen i Vestfold.

 

Kandidaten har vært knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED)

Information in English, se

Sammendrag 

Publisert 13. jan. 2014 12:28 - Sist endret 19. feb. 2016 14:03