Disputas: Cand.polit. Anne Mette Bjørgen

Anne Mette Bjørgen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 24. april 2014.

Avhandlingens tittel er:

 

Digitale praksiser i samspill mellom kontekster: En undersøkelse av 9 – 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid.

Anne Mette Bjørgen

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Digital kompetanse i et sosiokulturelt perspektiv.

Tid: Torsdag 24. april 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Birgitte Holm Sørensen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, Danmark (1. opponent).
  • Professor Rune Krumsvik, Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Bergen (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og koordinator er professor Anders Mørch Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

Veiledere

  • Professor Ola Erstad, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Per Nygren, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer

 

Publisert 25. feb. 2014 16:11 - Sist endret 19. feb. 2016 14:11