Disputas: Cand.polit. Edel Karin Kvam

Edel Karin Kvam vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 5. mai 2014.

Avhandlingens tittel er:

Pedagogiske samtaler. En kvalitativ studie av lærersamarbeid i norsk grunnskole.

Edel Karin Kvam. Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Teoretiske perspektiver på og nyere forskning om den pedagogiske samtalen som arena for læring.

Tid: Mandag 5. mai 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Elaine Munthe, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger (1. opponent).
  • Professor emeritus Gunnar Handal, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (2.opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen er professor Torlaug Løkensgard Hoel, Program for lærerutdanning, NTNU. Bedømmelseskomiteens koordinator er førsteamanuensis Thomas de Lange, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og utdanning, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Førsteamanuensis Thor Arnfinn Kleven, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Gunhild Hagesæther, NLA Høgskolen..

Sammendrag


Publisert 18. mars 2014 14:09 - Sist endret 19. feb. 2016 14:12