Disputas: Master Martina Vukasovic

Martina Vukasovic vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 2. juni 2014.

Avhandlingens tittel er:

How does Europe matter for higher education change? A study about changes of policy and organization in higher education.

Martina Vukasovic. Foto: Institutt for pedagogikk, UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: MOOCs, Flipped Classrooms, etc.: What are the policy implications of using technology to improve teaching and learning in higher education.

Tid: mandag 2. juni 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Christopher Morphew, College of Education, University of Iowa, USA (1. opponent).
  • Dr. Harry de Boer, Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente, Netherlands (2.opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Dijana Tiplic, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasens leder

  • Dekan, professor Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Peter Maassen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Bjørn Stensaker, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo..

 

For information in English:


Publisert 2. mai 2014 16:20 - Sist endret 19. feb. 2016 14:14