Disputas: Cand.philol. Anne Mette Stabel

Anne Mette Stabel vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 31. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Visjoner og vilkår. Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926-2004.

Anne Mette Stabel. Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Perspektiver på bruk av teori som analytisk grep i historisk metode.

Tid: Fredag 31. januar 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Hans Petter Ulleberg, Pedagogisk institutt, NTNU (1. opponent).
  • Professor emeritus Agneta Linne, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, ôrebro universitet, Sverige (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen er førsteamanuensis Finn R. Hjardemaal, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasens leder

  • Professor emeritus Liv Randi Opdal, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Britt Ulstrup Engelsen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo.
  • Professor Harald Thuen, Høgskolen i Lillehammer.

Sammendrag 

Publisert 19. des. 2013 15:16 - Sist endret 19. feb. 2016 14:04