Disputas: Kandidat Liv Torunn Eik

Liv Torunn Eik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 30. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket.

Liv Torunn Eik. Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Didaktikk som begrep i barnehagepedagogikken: Begrepets relevans og utfordringer.

Tid: Torsdag 30. januar 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Jan Kampmann, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, Danmark (1. opponent).
  • Professor Stig Broström, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Danmark (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen er professor Ingrid Pramling Samuelson, Institut för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborg Universitet, Sverige. Komitéens koordinator er professor Hansjörg Hohr, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og utdanning, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Karl Øivind Jordell, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Gunvor Løkken, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Vestfold.

 

Publisert 6. des. 2013 14:42 - Sist endret 7. mai 2014 15:07